Technika:

 
 
Technika:
Oblasť ľudskej činnosti (prostriedky, postupy a znalosti) na využitie a ovládanie prírody v prospech človeka, najmä implementáciou poznatkov prírodných vied, tak, aby boli prakticky využiteľné.
                                                                                                                zdroj: Wikipédia

Kontakt

V-Tech, s.r.o. Hliníková 362
Vráble
95201
v-tech@v-tech.sk